PRIVACY BELEID

Vrijgave datum: 03-01-2022

1. Toestemming

Door gebruik te maken van onze website stemt de Betrokkene/PII Opdrachtgever in met ons Privacybeleid en gaat hij akkoord met de voorwaarden ervan.

2. Informatie die wij verzamelen

De persoonlijke informatie die de betrokkene/ Opdrachtgever wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom de betrokkene/ Opdrachtgever wordt gevraagd deze te verstrekken, worden aan de betrokkene/ Opdrachtgever duidelijk gemaakt op het moment dat wij de betrokkene/ Opdrachtgever vragen de persoonlijke informatie van de betrokkene/ Opdrachtgever te verstrekken.

Als Betrokkene/PII Opdrachtgever rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over Betrokkene/PII Opdrachtgever ontvangen, zoals de naam van Betrokkene/PII Opdrachtgever, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die Betrokkene/PII Opdrachtgever ons stuurt, en eventuele andere informatie die Betrokkene/PII Opdrachtgever ons wenst te verstrekken.

Wanneer Betrokkene/PII Opdrachtgever zich registreert voor een Account, kunnen wij vragen om de contactinformatie van Betrokkene/PII Opdrachtgever, zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

3. Hoe wij de informatie van de betrokkene/PII Opdrachtgever gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, inclusief maar niet beperkt tot :

 • onze website beschikbaar te stellen, te exploiteren en te onderhouden
 • onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
 • te begrijpen en te analyseren hoe de betrokkene/PII-opdrachtgever onze website gebruikt
 • Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, kenmerken en functionaliteit
 • Communicatie met de betrokkene/Inlichtingenpersoon, rechtstreeks of via een van onze partners, onder meer voor klantenservice, om de betrokkene/Inlichtingenpersoon te voorzien van updates en andere informatie met betrekking tot de website, en voor marketing- en promotiedoeleinden
 • E-mails sturen naar de betrokkene/PII-hoofdpersoon
 • Fraude opsporen en voorkomen
 • Aanwerving en aanwervingsprocedure
 • Werkgelegenheid en loonadministratie
 • Beheer van verkopers
 • Klantrelatie

4. Logbestanden

Total IT Global, volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en het is een onderdeel van de analytics van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's, en mogelijk het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

5. Cookies en webbakens

Net als elke andere website, maakt Total IT Global gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van de bezoekers en/of andere informatie.

Voor meer informatie zie: Cookiebeleid.

6. Privacybeleid van derden

Het privacybeleid van Total IT Global is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Dus, adviseren wij Data Subject/PII Opdrachtgever om de respectieve Privacy Beleid van deze derde partij ad servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe te opt-out van bepaalde opties omvatten.

Betrokkene/Inlichtingenbeheerder kan ervoor kiezen cookies uit te schakelen via de browseropties van de betrokkene/Inlichtingenbeheerder. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

7. Rechten van de betrokkene/PII Opdrachtgever

Wij willen ervoor zorgen dat de betrokkene/Informant volledig op de hoogte is van alle gegevensbeschermingsrechten van de betrokkene/Informant. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

7.1. Het recht op toegang

De betrokkene heeft het recht om kopieën van zijn persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen de betrokkene/ Opdrachtgever een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

7.2. Het recht op correctie

Betrokkene/PII Opdrachtgever heeft het recht te verzoeken dat wij de informatie corrigeren die naar mening van betrokkene/PII Opdrachtgever onjuist is. Betrokkene/PII Opdrachtgever hebben ook het recht te verzoeken dat wij de informatie aanvullen die Betrokkene/PII Opdrachtgever onvolledig achten.

7.3. Het recht om gegevens te wissen

Betrokkene/PII Opdrachtgever heeft het recht te verzoeken dat wij de persoonsgegevens van betrokkene/PII Opdrachtgever wissen, onder bepaalde voorwaarden.

7.4. Het recht om de verwerking te beperken

De betrokkene/ Opdrachtgever heeft het recht te verzoeken dat wij de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene/ Opdrachtgever onder bepaalde voorwaarden beperken.

7.5. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Betrokkene/PII Opdrachtgever heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens van Betrokkene/PII Opdrachtgever.

7.6. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokkene/ Opdrachtgever heeft het recht te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan de betrokkene/ Opdrachtgever.

Indien de betrokkene/ Opdrachtgever een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om de betrokkene/ Opdrachtgever te antwoorden. Indien Betrokkene/PII Opdrachtgever een van deze rechten wil uitoefenen, neem dan contact met ons op.

8. Speciale rechten volgens het land van de wet:

Sommige rechtsgebieden of rechtsgebieden kunnen nog meer rechten toekennen aan de PII-hoofdpersoon/gegevenssubject naast de hierboven vermelde. Total It Global zal deze rechten respecteren waar ze van toepassing zijn. Bijvoorbeeld; onder de CCPA, naast andere rechten, hebben Californische consumenten het recht om:
 • Verzoek aan een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verzamelt, om de categorieën en specifieke persoonsgegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
 • Een bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens over de consument die het heeft verzameld, te wissen.
 • Eis dat een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verkoopt, de persoonsgegevens van de consument niet verkoopt.

9. Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

Total IT Global verzamelt niet bewust enige Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13. Als Betrokkene/PII Opdrachtgever denkt dat het kind van Betrokkene/PII Opdrachtgever dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij Betrokkene/PII Opdrachtgever ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

10. Contact

Indien de betrokkene/PII Opdrachtgever bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, kan contact met ons worden opgenomen via dpo@totalitglobal.com