ISO 37001:2016

Wij zijn ISO 37001:2016 gecertificeerd

Total IT Global heeft een reeks maatregelen opgesteld en geïmplementeerd, waaronder het opstellen van een anti-omkopingsbeleid, personeelscontroles en -training, risicobeoordelingen en due diligence bij projecten en zakenpartners. Onze robuuste systemen voorzien ook in financiële, commerciële en contractuele controles, rapportage, toezicht, onderzoek, corrigerende maatregelen en voortdurende verbetering. Een dergelijke uitgebreide implementatie van processen en controles verzekert belanghebbenden van ethische bedrijfspraktijken en versterkt de betrokkenheid van werknemers bij de beste anti-omkopingspraktijken. Deze allesomvattende norm is geïntegreerd in onze andere managementsystemen, wat onze wereldwijde activiteiten ten goede komt en ons engagement om een betrouwbare en transparante organisatie te zijn, herhaalt.

Voordelen

Meer vertrouwen, transparantie en geloofwaardigheid

Integriteit en ethische cultuur op verschillende niveaus gecultiveerd in de organisatie

Beschermt alle belanghebbenden, waaronder werknemers, cliënten en partners tegen omkoping en corruptie

Helpt belanghebbenden bij het bewaken, beheren en beperken van risico's

Getuigt van de gehechtheid van de organisatie aan ethische bedrijfspraktijken en goed bestuur

Heb je meer informatie nodig?

We zijn hier om uw vragen te beantwoorden.